Imianiowski co to znaczy

Nazwisko: Imianiowski. Ludzie o nazwisku Imianiowski w Polsce

Nazwisko Imianiowski

Pochodzenie Imianiowski: od imieć ‘mieć’, imać ‘chwytać’ lub od imion na Im-, typu Imisław.


1 Polaków o nazwisku Imianiowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Imianiowski: Imianiowska, Imianiowcki, Imianiowcka, Imianiowdzka, Imianiowdzki, Imianiowscy, Imianiowksi, Iminaiowski, Imianiowskia, Imianiowskiowie.
Napisz E-mail: imianiowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I