Inasiow co to znaczy

Nazwisko: Inasiow. Ludzie o nazwisku Inasiow w Polsce

Nazwisko Inasiow

Pochodzenie Inasiow: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


0 Polaków o nazwisku Inasiow - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Inasiow: Inasiowa, Inasiowowie.
Napisz E-mail: inasiow@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I