Inotlewski co to znaczy

Nazwisko: Inotlewski. Ludzie o nazwisku Inotlewski w Polsce

Nazwisko Inotlewski

Pochodzenie Inotlewski: od imienia Innocenty, to od łacińskiego Innocentius, to od innocens ‘niewinny, nieskalany’; w pochodnych może też od nazw osobowych na Juno-.


15 Polaków o nazwisku Inotlewski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Inotlewski: Inotlewska, Inotlewcki, Inotlewcka, Inotlewdzka, Inotlewdzki, Inotlewscy, Inotlewksi, Inotlewskia, Inotlewskiowie.




Napisz E-mail: inotlewski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I