Irzykowicz co to znaczy

Nazwisko: Irzykowicz. Ludzie o nazwisku Irzykowicz w Polsce

Nazwisko Irzykowicz

Pochodzenie Irzykowicz: 1543 od imienia Jerzy. Greckie imię Georgios, to od georgós ‘rolnik’, przejmowane było przez języki słowiańskie w kilku postaciach. W staropolszczyźnie znane były formy Jerzy, Jura Jurg (za pośrednictwem języka niemieckiego), na Kresach Wschodnich Juryj.


41 Polaków o nazwisku Irzykowicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Irzykowicz: Irzykowizc, Irzykowiczowi, Irzykowitz, Irzykowitz, Irzykowizc, Irzykowicza, Irzykowiczowie.
Napisz E-mail: irzykowicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I