ajacz co to znaczy

Nazwisko: Isajacz. Ludzie o nazwisku Isajacz w Polsce

Nazwisko Isajacz

Pochodzenie Isajacz: od imienia Izajasz. Imię znane w Polsce od XIII wieku, notowane jako Izajasz, Izaja, Ezajasz, Jezajasz, na Kresach Wschodnich Isaj, Isaja, pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Ješa’ jah ‘Jahwe jest zbawieniem’.


1 Polaków o nazwisku Isajacz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Isajacz: Isajazc, Isajaczowi, Isajacza, Isajaczowie.
Napisz E-mail: isajacz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I