ajczuk co to znaczy

Nazwisko: Isajczuk. Ludzie o nazwisku Isajczuk w Polsce

Nazwisko Isajczuk

Pochodzenie Isajczuk: od imienia Izajasz. Imię znane w Polsce od XIII wieku, notowane jako Izajasz, Izaja, Ezajasz, Jezajasz, na Kresach Wschodnich Isaj, Isaja, pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Ješa’ jah ‘Jahwe jest zbawieniem’.


7 Polaków o nazwisku Isajczuk - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Isajczuk: Isajzcuk, Isajczowiuk, Isajczuka, Isajczukowie.
Napisz E-mail: isajczuk@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I