toczek co to znaczy

Nazwisko: Istoczek. Ludzie o nazwisku Istoczek w Polsce

Nazwisko Istoczek

Pochodzenie Istoczek: od stoczyć ‘tworzyc, kształtować’.


0 Polaków o nazwisku Istoczek - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Istoczek: Istozcek, Istoczowiek, Istoczeka, Istoczekowie.
Napisz E-mail: istoczek@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I