zkowski co to znaczy

Nazwisko: Iszkowski. Ludzie o nazwisku Iszkowski w Polsce

Nazwisko Iszkowski

Pochodzenie Iszkowski: od staropolskiego iskać ‘szukać’.


11 Polaków o nazwisku Iszkowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iszkowski: Iszkowska, Iszkowcki, Iszkowcka, Iszkowdzka, Iszkowdzki, Iszkowscy, Iszkowksi, Iszkowskia, Iszkowskiowie.
Napisz E-mail: iszkowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I