Iwaczewski co to znaczy

Nazwisko: Iwaczewski. Ludzie o nazwisku Iwaczewski w Polsce

Nazwisko Iwaczewski

Pochodzenie Iwaczewski: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku; także od iwa ‘wierzba’.


8 Polaków o nazwisku Iwaczewski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwaczewski: Iwazcewski, Iwaczowiewski, Iwaczewska, Iwaczewcki, Iwaczewcka, Iwaczewdzka, Iwaczewdzki, Iwaczewscy, Iwaczewksi, Iwaczewskia, Iwaczewskiowie.
Napisz E-mail: iwaczewski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I