Iwańciow co to znaczy

Nazwisko: Iwańciow. Ludzie o nazwisku Iwańciow w Polsce

Nazwisko Iwańciow

Pochodzenie Iwańciow: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku.


1 Polaków o nazwisku Iwańciow - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwańciow: Iwańciowa, Iwańciowowie.
Napisz E-mail: iwanciow@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I