Iwankowski co to znaczy

Nazwisko: Iwankowski. Ludzie o nazwisku Iwankowski w Polsce

Nazwisko Iwankowski

Pochodzenie Iwankowski: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku.


193 Polaków o nazwisku Iwankowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwankowski: Iwankowska, Iwankowcki, Iwankowcka, Iwankowdzka, Iwankowdzki, Iwankowscy, Iwankowksi, Iwnakowski, Iwankowskia, Iwankowskiowie.
Napisz E-mail: iwankowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I