Iwaścieczko co to znaczy

Nazwisko: Iwaścieczko. Ludzie o nazwisku Iwaścieczko w Polsce

Nazwisko Iwaścieczko

Pochodzenie Iwaścieczko: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku; także od iwa ‘wierzba’.


0 Polaków o nazwisku Iwaścieczko - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwaścieczko: Iwaściezcko, Iwaścieczowiko, Iwaścieczkoa, Iwaścieczkoowie.
Napisz E-mail: iwascieczko@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I