Iwasików co to znaczy

Nazwisko: Iwasików. Ludzie o nazwisku Iwasików w Polsce

Nazwisko Iwasików

Pochodzenie Iwasików: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku; także od iwa ‘wierzba’.


27 Polaków o nazwisku Iwasików - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwasików: Iwasikuw, Iwasikówa, Iwasikówowie.
Napisz E-mail: iwasikow@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I