Iwasio co to znaczy

Nazwisko: Iwasio. Ludzie o nazwisku Iwasio w Polsce

Nazwisko Iwasio

Pochodzenie Iwasio: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku; także od iwa ‘wierzba’.


6 Polaków o nazwisku Iwasio - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwasio: Iwasioa, Iwasioowie.
Napisz E-mail: iwasio@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I