Iwaśka co to znaczy

Nazwisko: Iwaśka. Ludzie o nazwisku Iwaśka w Polsce

Nazwisko Iwaśka

Pochodzenie Iwaśka: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku; także od iwa ‘wierzba’.


0 Polaków o nazwisku Iwaśka - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwaśka: Iwaśkaa, Iwaśkaowie.
Napisz E-mail: iwaska@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I