Iwasz co to znaczy

Nazwisko: Iwasz. Ludzie o nazwisku Iwasz w Polsce

Nazwisko Iwasz

Pochodzenie Iwasz: 1440 od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku; także od iwa ‘wierzba’.


1 Polaków o nazwisku Iwasz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwasz: Iwasza, Iwaszowie.
Napisz E-mail: iwasz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I