Iwaszkow co to znaczy

Nazwisko: Iwaszkow. Ludzie o nazwisku Iwaszkow w Polsce

Nazwisko Iwaszkow

Pochodzenie Iwaszkow: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku; także od iwa ‘wierzba’.


9 Polaków o nazwisku Iwaszkow - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwaszkow: Iwaszkowa, Iwaszkowowie.
Napisz E-mail: iwaszkow@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I