Jachimów co to znaczy

Nazwisko: Jachimów. Ludzie o nazwisku Jachimów w Polsce

Nazwisko Jachimów

Pochodzenie Jachimów: od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.


0 Polaków o nazwisku Jachimów - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jachimów: Jahimów, Jachimuw, Jachimówa, Jachimówowie.
Napisz E-mail: jachimow@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J