Jadanowski co to znaczy

Nazwisko: Jadanowski. Ludzie o nazwisku Jadanowski w Polsce

Nazwisko Jadanowski

Pochodzenie Jadanowski: od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada mu ‘mój ojciec’.


224 Polaków o nazwisku Jadanowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jadanowski: Jadanowska, Jadanowcki, Jadanowcka, Jadanowdzka, Jadanowdzki, Jadanowscy, Jadanowksi, Jadnaowski, Jadanowskia, Jadanowskiowie.
Napisz E-mail: jadanowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J