Jaglewski co to znaczy

Nazwisko: Jaglewski. Ludzie o nazwisku Jaglewski w Polsce

Nazwisko Jaglewski

Pochodzenie Jaglewski: od jagła, ze staropolskiego jagły ‘kasza z prosa’, dawniej też ‘proso’.


23 Polaków o nazwisku Jaglewski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jaglewski: Jaglewska, Jaglewcki, Jaglewcka, Jaglewdzka, Jaglewdzki, Jaglewscy, Jaglewksi, Jaglewskia, Jaglewskiowie.
Napisz E-mail: jaglewski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J