Jakimow co to znaczy

Nazwisko: Jakimow. Ludzie o nazwisku Jakimow w Polsce

Nazwisko Jakimow

Pochodzenie Jakimow: od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.


62 Polaków o nazwisku Jakimow - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakimow: Jakimowa, Jakimowowie.
Napisz E-mail: jakimow@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J