Jakóbczuk co to znaczy

Nazwisko: Jakóbczuk. Ludzie o nazwisku Jakóbczuk w Polsce

Nazwisko Jakóbczuk

Pochodzenie Jakóbczuk: od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


11 Polaków o nazwisku Jakóbczuk - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakóbczuk: Jakóbzcuk, Jakóbczowiuk, Jakóbczuka, Jakóbczukowie.
Napisz E-mail: jakobczuk@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J