Jakobietz co to znaczy

Nazwisko: Jakobietz. Ludzie o nazwisku Jakobietz w Polsce

Nazwisko Jakobietz

Pochodzenie Jakobietz: od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


0 Polaków o nazwisku Jakobietz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakobietz: Jakobiecz, Jakobiezt, Jakobiety, Jakobietza, Jakobietzowie.
Napisz E-mail: jakobietz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J