Jakobik co to znaczy

Nazwisko: Jakobik. Ludzie o nazwisku Jakobik w Polsce

Nazwisko Jakobik

Pochodzenie Jakobik: 1470 80 od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


32 Polaków o nazwisku Jakobik - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakobik: Jakobika, Jakobikowie.
Napisz E-mail: jakobik@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J