Jakowczuk co to znaczy

Nazwisko: Jakowczuk. Ludzie o nazwisku Jakowczuk w Polsce

Nazwisko Jakowczuk

Pochodzenie Jakowczuk: od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


80 Polaków o nazwisku Jakowczuk - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakowczuk: Jakowzcuk, Jakowczowiuk, Jakowczuka, Jakowczukowie.
Napisz E-mail: jakowczuk@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J