Jakubasik co to znaczy

Nazwisko: Jakubasik. Ludzie o nazwisku Jakubasik w Polsce

Nazwisko Jakubasik

Pochodzenie Jakubasik: od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


88 Polaków o nazwisku Jakubasik - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakubasik: Jakubasika, Jakubasikowie.
Napisz E-mail: jakubasik@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J