Jakubczak co to znaczy

Nazwisko: Jakubczak. Ludzie o nazwisku Jakubczak w Polsce

Nazwisko Jakubczak

Pochodzenie Jakubczak: 1794 od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


4299 Polaków o nazwisku Jakubczak - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakubczak: Jakubzcak, Jakubczowiak, Jakubczaka, Jakubczakowie.
Napisz E-mail: jakubczak@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J