Jakubiłowicz co to znaczy

Nazwisko: Jakubiłowicz. Ludzie o nazwisku Jakubiłowicz w Polsce

Nazwisko Jakubiłowicz

Pochodzenie Jakubiłowicz: od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


20 Polaków o nazwisku Jakubiłowicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakubiłowicz: Jakubiłowizc, Jakubiłowiczowi, Jakubiłowitz, Jakubiłowitz, Jakubiłowizc, Jakubiłowicza, Jakubiłowiczowie.
Napisz E-mail: jakubilowicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J