Jakubkiewicz co to znaczy

Nazwisko: Jakubkiewicz. Ludzie o nazwisku Jakubkiewicz w Polsce

Nazwisko Jakubkiewicz

Pochodzenie Jakubkiewicz: od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


29 Polaków o nazwisku Jakubkiewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakubkiewicz: Jakubkiewizc, Jakubkiewiczowi, Jakubkiewitz, Jakubkiewitz, Jakubkiewizc, Jakubkiewicza, Jakubkiewiczowie.
Napisz E-mail: jakubkiewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J