Jakublewicz co to znaczy

Nazwisko: Jakublewicz. Ludzie o nazwisku Jakublewicz w Polsce

Nazwisko Jakublewicz

Pochodzenie Jakublewicz: od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


1 Polaków o nazwisku Jakublewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakublewicz: Jakublewizc, Jakublewiczowi, Jakublewitz, Jakublewitz, Jakublewizc, Jakublewicza, Jakublewiczowie.
Napisz E-mail: jakublewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J