Jakubos co to znaczy

Nazwisko: Jakubos. Ludzie o nazwisku Jakubos w Polsce

Nazwisko Jakubos

Pochodzenie Jakubos: od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


5 Polaków o nazwisku Jakubos - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakubos: Jakubosa, Jakubosowie.
Napisz E-mail: jakubos@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J