Jakubuś co to znaczy

Nazwisko: Jakubuś. Ludzie o nazwisku Jakubuś w Polsce

Nazwisko Jakubuś

Pochodzenie Jakubuś: od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


5 Polaków o nazwisku Jakubuś - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakubuś: Jakubuśa, Jakubuśowie.
Napisz E-mail: jakubus@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J