Jakubusek co to znaczy

Nazwisko: Jakubusek. Ludzie o nazwisku Jakubusek w Polsce

Nazwisko Jakubusek

Pochodzenie Jakubusek: 1610 od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


13 Polaków o nazwisku Jakubusek - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakubusek: Jakubuseka, Jakubusekowie.
Napisz E-mail: jakubusek@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J