Jakubuszek co to znaczy

Nazwisko: Jakubuszek. Ludzie o nazwisku Jakubuszek w Polsce

Nazwisko Jakubuszek

Pochodzenie Jakubuszek: 1549 od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


14 Polaków o nazwisku Jakubuszek - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakubuszek: Jakubuszeka, Jakubuszekowie.
Napisz E-mail: jakubuszek@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J