Janczakowski co to znaczy

Nazwisko: Janczakowski. Ludzie o nazwisku Janczakowski w Polsce

Nazwisko Janczakowski

Pochodzenie Janczakowski: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku.


8 Polaków o nazwisku Janczakowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Janczakowski: Janzcakowski, Janczowiakowski, Janczakowska, Janczakowcki, Janczakowcka, Janczakowdzka, Janczakowdzki, Janczakowscy, Janczakowksi, Jnaczakowski, Janczakowskia, Janczakowskiowie.
Napisz E-mail: janczakowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J