Jankuszew co to znaczy

Nazwisko: Jankuszew. Ludzie o nazwisku Jankuszew w Polsce

Nazwisko Jankuszew

Pochodzenie Jankuszew: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku.


5 Polaków o nazwisku Jankuszew - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jankuszew: Jnakuszew, Jankuszewa, Jankuszewowie.
Napisz E-mail: jankuszew@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J