Janowiec co to znaczy

Nazwisko: Janowiec. Ludzie o nazwisku Janowiec w Polsce

Nazwisko Janowiec

Pochodzenie Janowiec: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku.


271 Polaków o nazwisku Janowiec - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Janowiec: Jnaowiec, Janowieca, Janowiecowie.




Napisz E-mail: janowiec@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J