Januczkowski co to znaczy

Nazwisko: Januczkowski. Ludzie o nazwisku Januczkowski w Polsce

Nazwisko Januczkowski

Pochodzenie Januczkowski: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku.


14 Polaków o nazwisku Januczkowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Januczkowski: Januzckowski, Januczowikowski, Januczkowska, Januczkowcki, Januczkowcka, Januczkowdzka, Januczkowdzki, Januczkowscy, Januczkowksi, Jnauczkowski, Januczkowskia, Januczkowskiowie.
Napisz E-mail: januczkowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J