Jasczak co to znaczy

Nazwisko: Jasczak. Ludzie o nazwisku Jasczak w Polsce

Nazwisko Jasczak

Pochodzenie Jasczak: od imion na Ja , typu Jan, Jaczemir, Jaromir.


3 Polaków o nazwisku Jasczak - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jasczak: Jaszcak, Jasczowiak, Jasczaka, Jasczakowie.
Napisz E-mail: jasczak@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J