Jasielek co to znaczy

Nazwisko: Jasielek. Ludzie o nazwisku Jasielek w Polsce

Nazwisko Jasielek

Pochodzenie Jasielek: od imion na Ja , typu Jan, Jaczemir, Jaromir.


0 Polaków o nazwisku Jasielek - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jasielek: Jasieleka, Jasielekowie.
Napisz E-mail: jasielek@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J