Jasyk co to znaczy

Nazwisko: Jasyk. Ludzie o nazwisku Jasyk w Polsce

Nazwisko Jasyk

Pochodzenie Jasyk: od imion na Ja , typu Jan, Jaczemir, Jaromir.


138 Polaków o nazwisku Jasyk - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jasyk: Jasyka, Jasykowie.
Napisz E-mail: jasyk@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J