Jawdiuk co to znaczy

Nazwisko: Jawdiuk. Ludzie o nazwisku Jawdiuk w Polsce

Nazwisko Jawdiuk

Pochodzenie Jawdiuk: od ukraińskiego imienia Jewdokim, Jawdokim, używanego w Kościele prawosławnym, Imię pochodzi z greckiego eudókimos ‘sławny, poważany’.


1 Polaków o nazwisku Jawdiuk - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jawdiuk: Jawdiuka, Jawdiukowie.
Napisz E-mail: jawdiuk@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J