Jewdokimów co to znaczy

Nazwisko: Jewdokimów. Ludzie o nazwisku Jewdokimów w Polsce

Nazwisko Jewdokimów

Pochodzenie Jewdokimów: od ukraińskiego imienia Jewdokim, Jawdokim, używanego w Kościele prawosławnym, Imię pochodzi z greckiego eudókimos ‘sławny, poważany’.


1 Polaków o nazwisku Jewdokimów - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jewdokimów: Jewdokimuw, Jewdokimówa, Jewdokimówowie.
Napisz E-mail: jewdokimow@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J