Jewgiejczuk co to znaczy

Nazwisko: Jewgiejczuk. Ludzie o nazwisku Jewgiejczuk w Polsce

Nazwisko Jewgiejczuk

Pochodzenie Jewgiejczuk: od imienia Eugeniusz, z greckiego Eugenios od eu ‘dobrze’ + genos ‘ród, plemię’, ze wschodniosłowiańskiego Jewgienij.


1 Polaków o nazwisku Jewgiejczuk - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jewgiejczuk: Jewgiejzcuk, Jewgiejczowiuk, Jewgiejczuka, Jewgiejczukowie.
Napisz E-mail: jewgiejczuk@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J