Johym co to znaczy

Nazwisko: Johym. Ludzie o nazwisku Johym w Polsce

Nazwisko Johym

Pochodzenie Johym: od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.


0 Polaków o nazwisku Johym - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Johym: Johyma, Johymowie.
Napisz E-mail: johym@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J