Jórczykowski co to znaczy

Nazwisko: Jórczykowski. Ludzie o nazwisku Jórczykowski w Polsce

Nazwisko Jórczykowski

Pochodzenie Jórczykowski: od imienia Jerzy. Greckie imię Georgios, to od georgós ‘rolnik’, przejmowane było przez języki słowiańskie w kilku postaciach. W staropolszczyźnie znane były formy Jerzy, Jura Jurg (za pośrednictwem języka niemieckiego), na Kresach Wschodnich Juryj.


22 Polaków o nazwisku Jórczykowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jórczykowski: Jórzcykowski, Jórczowiykowski, Jórczykowska, Jórczykowcki, Jórczykowcka, Jórczykowdzka, Jórczykowdzki, Jórczykowscy, Jórczykowksi, Jórczykowskia, Jórczykowskiowie.
Napisz E-mail: jorczykowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J