Jórzak co to znaczy

Nazwisko: Jórzak. Ludzie o nazwisku Jórzak w Polsce

Nazwisko Jórzak

Pochodzenie Jórzak: od imienia Jerzy. Greckie imię Georgios, to od georgós ‘rolnik’, przejmowane było przez języki słowiańskie w kilku postaciach. W staropolszczyźnie znane były formy Jerzy, Jura Jurg (za pośrednictwem języka niemieckiego), na Kresach Wschodnich Juryj.


86 Polaków o nazwisku Jórzak - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jórzak: Jórzaka, Jórzakowie.




Napisz E-mail: jorzak@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J