Jurczuk co to znaczy

Nazwisko: Jurczuk. Ludzie o nazwisku Jurczuk w Polsce

Nazwisko Jurczuk

Pochodzenie Jurczuk: Andrzejuk złożenia brak; Jurczuk od imienia Jerzy. Greckie imię Georgios, to od georgós ‘rolnik’, przejmowane było przez języki słowiańskie w kilku postaciach. W staropolszczyźnie znane były formy Jerzy, Jura Jurg (za pośrednictwem języka niemieckiego), na Kresach Wschodnich Juryj; Andrzejuk w grupie nazwisk pochodzących od imienia Andrzej. Imię pochodzenia greckiego, od anér, genetycznie andrós ‘mąż’ lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII wieku też jako Jędrzej, Ondrzej.


1126 Polaków o nazwisku Jurczuk - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jurczuk: Jurzcuk, Jurczowiuk, Jurczuka, Jurczukowie.
Napisz E-mail: jurczuk@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J