Juroń co to znaczy

Nazwisko: Juroń. Ludzie o nazwisku Juroń w Polsce

Nazwisko Juroń

Pochodzenie Juroń: od imienia Jerzy. Greckie imię Georgios, to od georgós ‘rolnik’, przejmowane było przez języki słowiańskie w kilku postaciach. W staropolszczyźnie znane były formy Jerzy, Jura Jurg (za pośrednictwem języka niemieckiego), na Kresach Wschodnich Juryj.


1 Polaków o nazwisku Juroń - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Juroń: Jurońa, Jurońowie.
Napisz E-mail: juron@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J