Klisiewicz

Nazwisko Klisiewicz

Pochodzenie Klisiewicz: od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.


549 Polaków o nazwisku Klisiewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Klisiewicz: